Hem de facilitar la reforma horària a les pimes

César Sánchez, Secretari General de Fepime Catalunya
César Sánchez, Secretari General de Fepime Catalunya

Tenim un problema amb els horaris a Catalunya i Espanya. En això estem tots d’acord i també coincidim en el diagnòstic d’aquesta problemàtica, que no passa només per la voluntat d’assemblar-nos més a altres països d’Europa. Els canvis en les estructures socials i familiars; el pes de la cultura de l’oci i la dificultat per compatibilitzar la vida familiar i la laboral  marquen la necessitat d’un canvi d’horaris tal i com vam fer palès a la jornada ‘El teixit productiu davant la reforma horària’ el passat 4 de novembre.

Durant l’acte es va donar a conèixer l’eina d’autoavaluació per a empreses de la Iniciativa per la Reforma Horària. Un instrument que requerirà d’una simplificació i adaptació  per a que sigui realment útil al teixit productiu català, conformat en gran part per a micro, petites i mitjanes empreses. En la mesura del possible, hem de facilitar el procés de la reforma horària a les pimes i posar al seu abast tots els recursos necessaris en aquest transició.

Cal destacar també la necessitat de guanyar flexibilitat i allunyar-nos dels marcs  rígids. No existeixen fórmules estàndard d’adaptació a la reforma horària sinó que hem de dissenyar vestits a mida personalitzats en els que totes les empreses se sentin còmodes. Recordem que aquest ha de ser un procés sincronitzat, en el que tots els sectors i tots els àmbits (laboral, social, educatiu, etc.) han de canviar al mateix temps per evitar desequilibris.

En cap cas es tracta de perdre hores de treball, de lleure o de temps familiar, sinó de racionalitzar i gestionar adequadament els horaris. En aquest sentit, no ens hem de preocupar pels horaris comercials: si el canvi horari s’aconsegueix arrelar socialment, el comerç s’adaptarà a les necessitats del consum. Les micro i les petites empreses han demostrat una gran capacitat per adaptar-se a la realitat per sobreviure: si a les vuit del vespre no hi ha gent comprant, els comerços tancaran abans i s’adaptaran a la nova realitat del canvi horari.

Des de Fepime considerem que el fet que el tema de la reforma horària sigui damunt la taula ja és un gran pas endavant. Això ens demostra que el procés i la voluntat de canvi estan vius i que cal seguir treballant per materialitzar aquest canvi de la forma més senzilla i còmoda possible per a tots els tipus d’empreses que conformen el teixit productiu català.

Envia una resposta

*