Núria Aymerich: “A CIESC ens guia el compromís de crear ocupació”

La Secretària General del Consell Intersectorial d’Empresaris explica a Foment de la Producció els reptes de futur del CIESC.

Núria Aymerich és una professional creativa, amb coratge i coneixement, compromesa amb les persones i les organitzacions i, per tant, amb el territori i el país. Treballa, des de fa molts anys, en el desenvolupament del lideratge en organitzacions empresarials i en institucions socials i polítiques. Ha estat la directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i aquesta experiència la converteix en una de les veus d’expertesa en seguretat.

A més, ha estat 25 anys empresària i té un coneixement profund de l’entorn empresarial. Creu en la lleialtat, en la ferma voluntat de servei i el diàleg com a eina per resoldre el conflicte. Transmet un propòsit clar per ser al capdavant de les institucions i dels equips que es lideren: sap que la cooperació és vital per construir projectes sòlids i equips fonamentats en la professionalitat i el rigor i aposta per fer una societat fomentada en valors, en l’ètica i en el joc net.

Des de fa poc més de 18 mesos, és la Secretària General del Gremi de Fabricants de Sabadell i del CIESC, del qual el Gremi n’ostenta la presidència.

Què és el CIESC?

CIESC és el Consell d’Empresaris de Sabadell i la seva demarcació. Està format per associacions empresarials de diferents sectors i està associat a Foment del Treball. Per tant, és la patronal territorial de Foment a Sabadell i demarcació.

En un moment com l’actual, la voluntat de CIESC és la d’expansionar-se i seguir creixent com a referent empresarial i econòmic del Vallès?

Tenim molt clar que com a organització empresarial territorial de Foment del Treball estem al servei de Sabadell i la seva demarcació. Volem créixer, sí, en la mesura que hi hagi organitzacions i associacions empresarials que entenguin que té sentit formar part de CIESC, que estant alineats amb la nostra visió, col·laborant entre tots, incidim en la millora social i econòmica del territori. No tenim una voluntat de créixer per créixer. Només si té sentit de ser per al nostre territori, per les empreses i per les persones que hi viuen i hi treballen.

Quin és el vostre objectiu? De quina manera contribuïu a donar servei al teixit empresarial i al territori?

Després de la nostra llarga trajectòria, gairebé 30 anys d’història, en aquest moment, considerem més important que mai que la veu econòmica dels territoris sigui activa, es faci sentir i que treballi, colze a colze, amb les diferents institucions i l’administració per donar resposta a les necessitats que genera un món globalitzat.

Volem seguir estant al servei de les empreses, oferint i compartint tota aquella informació que els pugui ser útil per ser competitius i seguir estant presents en el mercat. I és justament per aquest motiu que mantenim aquesta relació directe i permanent amb Fepime i Foment.

Hem fet una aposta clara per fer que CIESC sigui més útil. Som un node que, gràcies a la proximitat en el territori i a través de les organitzacions empresarials que el formen, tenim la capacitat de copsar directament les necessitats de les empreses i aportar solucions a una de les principals problemàtiques del país, l’atur. A CIESC ens guia la voluntat i el compromís de crear ocupació per garantir l’equilibri social.

Per què considereu que ara és important la veu del CIESC a Sabadell i demarcació?

El món actual és molt complex. Els esdeveniments són molt ràpids i la globalització obre oportunitats però també empeny cap a la dificultat que no tothom ho tingui fàcil per accedir al món laboral. Per tant, hem de saber detectar aquestes necessitats i aportar possibles solucions per integrar al màxim de persones en el món laboral.

Què podeu fer les empreses i, en concret, des del CIESC per fomentar l’ocupació?

Treballem focalitzant-nos en Sabadell i demarcació, posant la vista i el compromís en el Vallès i en el país. Per a nosaltres, un dels aspectes rellevants és detectar els perfils professionals que les empreses necessiten per donar resposta a un mercat nacional i internacional. Per això, contribuïm a potenciar el model de Formació Professional dual, de qualitat. Apostem perquè les empreses tinguin un paper determinant en la metodologia i el currículum d’aquesta formació. També contribuïm a que es faci una oferta formativa adequada en el territori, tant en continguts com en l’adaptació de les necessitats que tenim en el territori. I, alhora, treballem per ser capaços de fer una orientació professional per als joves perquè coneguin amb profunditat l’oferta formativa i escullin aquella que s’ajusta millor al seu perfil.

També treballem per fomentar totes aquelles mesures que ajudin a retenir el talent a les empreses del nostres país. Tenim empreses 4.0 i empreses que exporten a tot el món. Ens cal quedar-nos amb el coneixement que es crea a les nostres universitats, així com amb l’experiència i la il·lusió dels nostres joves.

Quines són les accions que porteu a terme per vincular i potenciar territori i l’activitat econòmica amb visió internacional?

Treballem conjuntament en el marc del Fem Vallès, col·laborant amb altres entitats com Via Vallés o la B-30 per tenir un territori amb una mobilitat sostenible i eficaç. Recolzem totes aquelles accions que fomenten l’equilibri entre el transport públic i privat i la millora de la mobilitat de mercaderies a través de l’aposta per infraestructures estratègiques que enllaçaran carreteres, línies fèrries i àrees econòmiques. Volem que la nostra demarcació estigui connectada a Europa i a la resta de l’estat espanyol per ser encara més competitius.

I tenim clar que per ser decisius cal la col·laboració públic-privada. No menystenim el rol que ha de fer l’administració, tot el contrari, però el sector privat aporta molt valor i coneixement. El que cal en aquests moments és aprendre a col·laborar per construir. Des del CIESC sabem que el què ha de guanyar és l’ocupació i la sostenibilitat i el menys important és qui és qui.

Podria dir que Sabadell i la seva demarcació ha passat de ser una comarca industrial a una comarca de serveis?

Actualment a la demarcació tenim 30.000 empreses, que ocupen a 200.000 persones. Tenim un equilibri entre indústria i serveis que es retroalimenta i es complementa.

L’àrea del Vallès és una de les àrees industrials motor del sud d’Europa i, Sabadell i la seva demarcació, n’ocupen un espai important. Des del CIESC,  defensem que la nostra demarcació disposi dels recursos necessaris per desenvolupar totes les seves potencialitats al màxim. Per això treballem per millorar la formació professionalitzadora en tota la seva trajectòria i en tots els seus aspectes, alhora que treballem per fer possible la millora de les infraestructures i l’agilitat de l’administració amb les empreses i els ciutadans. A CIESC volem sumar.

Leave a Reply

*