Valoració del Pacte Nacional per a la Indústria

Helena opinión
Maria Helena de Felipe, Presidenta de FEPIME Catalunya

Catalunya té una “cultura industrial” potent, formada majoritàriament per Pimes, amb gran qualitat en els productes elaborats i que han demostrat sovint una àmplia capacitat d’adaptació al canvi. D’aquí la necessitat de dotar al nostre país d’una estratègia de futur per tal de reforçar aquesta oportunitat del nostre teixit productiu.

Des de Fepime fem una valoració positiva d’aquest Pacte Nacional per a la Indústria que sorgeix, entre d’altres motivacions, per complir amb el mandat parlamentari de la resolució 251/XI, de 13 de juliol de 2016 i que, juntament amb el treball i el consens de tots els agents implicats, ha donat com a resultat aquest Pacte. Un Pacte amb un consens de país amb la fortalesa que això suposa i li dona a aquest document.

A part d’això, considerem que es un Pacte que ha tingut present el paper rellevant de les pimes per a la industria i valorem molt positivament aquesta sensibilitat que està present de forma transversal en tot el document, però que s’ha vist reforçada amb la inclusió d’un grup de treball que tracta de forma específica la necessitat d’incrementar la dimensió de les pimes per tal que puguin ser més competitives.

D’altra banda, també considerem que la resta de les àrees temàtiques sobre les que ha pivotat el Pacte son encertades i orientades a les necessitats industrials del nostre país i als nous reptes i oportunitats, com ara la Indústria 4.0, l’eficiència energètica i l’economia circular, entre d’altres.

Vull destacar que també s’ha aconseguit que aquest Pacte sigui un pacte efectiu, que no es quedi exclusivament en un document de bones intencions. Per aquest motiu, hem sigut exigents en que hi havia d’haver un compromís pressupostari i uns indicadors que avalessin el conjunt de les mesures acordades, aconseguint un document final realista.

Ara bé, aquest Pacte es un bon punt de partida, però el que realment es transcendent és que hi hagi la voluntat política i el compromís de tirar-ho endavant, de posar en marxa cadascuna de les 108 mesures que hi contempla al llarg de la seva vigència.

Per part nostra, com a membres de la membres de la Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Empresa, realitzarem una tasca d’avaluació i seguiment, vetllant pel seu efectiu desenvolupament i esperant poder obtenir l’impacte desitjat del resultat dels objectius i mesures proposades en aquest Pacte Nacional per a la Industria de Catalunya.

Per últim, agrair el gran esforç, per totes les hores dedicades, per part de tots els agents implicats en l’elaboració d’aquest Pacte, als que han participat en els grups de treball, als diferents experts i a tot l’equip tècnic del Departament d’Empresa i Coneixement.

Envia una resposta

*