El Gran Penedès evoluciona favorablement

La consultora Actíva Prospect i la Federació Empresarial del Gran Penedès han presentat l’Informe FEGP de Conjuntura Econòmica.

L’estudi semestral es publica des de 2005 i analitza les dinàmiques socioeconòmiques i dels sectors empresarials a les tres comarques del Gran Penedès, una per una.

En aquest nou estudi, amb dades del primer semestre de 2017, el creixement dels llocs de treball a Catalunya ha estat del 3,8% i del 4% interanual el primer i el segon trimestre de 2017, donant continuïtat al destacat increment experimentat a partir del quart trimestre de 2014. Des dels inicis de l’any 2007 no s’experimentava un increment d’aquesta intensitat, enllaçant tres anys i mig de creixement continuat.

Aquesta evolució és extensiva a les tres comarques penedesenques, que en el seu conjunt creixen el 4% interanual, amb especial incidència sobre el Baix Penedès, que registra un increment del 6,7% el segon trimestre, seguida de l’Alt Penedès (3,5%) i del Garraf (2,7%). El Baix Penedès continua entre les comarques més dinàmiques pel que fa a la creació neta de llocs de treball, ocupant la 3a posició. L’Alt Penedès retrocedeix al 25è lloc, i el Garraf n’ocupa el 34è. Entre els grans sectors, la Construcció torna a destacar com el més dinàmic en creació de llocs de treball a Catalunya, amb un increment interanual del 6,9% el primer trimestre d’enguany, i del 5,9% el segon. En canvi, el sector Serveis és el que impulsa el creixement econòmic, pel seu volum absolut i per créixer el 4,2% interanual.

Després dels destacats creixements de l’ocupació al Garraf en el 2016, el 2017 suposa un alentiment en aquest ritme de creixement fins el 3,1% el primer trimestre d’enguany, i el 2,7% en el segon. La moderació comporta que se situï en el 34è lloc del rànquing comarcal. Tant els Serveis com la Construcció presenten una evolució positiva destacada amb un augment interanual del 3,5% i del 7,7%, respectivament, mentre la Indústria experimenta una important davallada (-5,9%). Per subsectors analitzats, destaca el creixement de l’Administració i Seguretat Social i les Altres activitats socials i altres serveis (11,7% i 8,3% respectivament). Contràriament, les activitats Immobiliàries i els serveis empresarials i la Mediació financera estan en clar retrocés (-2,7% i -2,6% respectivament).

L’Alt Penedès registra un creixement comparativament moderat de l’ocupació, amb un increment del 3,9% el primer trimestre d’enguany i un 3,5% el segon, ocupant la 25a posició al rànquing comarcal. Els Serveis s’erigeix com el primer motor de creació d’ocupació (4,2%), seguit de la Indústria (3,0%). La Construcció, en canvi, presenta un comportament positiu, però modest (1,1%). Dins del sector Serveis destaca l’avanç de la Mediació financera, que creix el 10,8% i de les Altres activitats socials i altres serveis (6,9%) i la Sanitat i Serveis Socials (6,8%). L’Agricultura esdevé l’únic sector amb un comportament negatiu (-1,1%).

El Baix Penedès és la comarca que crea ocupació amb major intensitat, ocupant el 3r lloc al rànquing comarcal, amb un increment del 6,7%. Entre els grans sectors econòmics destaca pel seu dinamisme el de Serveis, amb un creixement del 7,2%. La Construcció creix el 6,5% i la Indústria el 4,8%. Dins el sector Serveis destaquen pel seu dinamisme les activitats Immobiliàries i serveis empresarials (20,7%) i l’Hoteleria (7,7%).

L’Informe FEGP de Conjuntura Econòmica compta amb el suport de CaixaBank, la Diputació de Barcelona, a través de NODE Garraf, i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Podeu consultar l’Informe complet en aquest l’enllaç

Leave a Reply

*