Ignasi Vilajosana: “El ciutadà smart és cada vegada més exigent”

Ignasi Vilajosana és el fundador de Worldsensing, empresa pionera en la internet industrial enfocada al desenvolupament de solucions que permeten millorar la gestió de la mobilitat a les ciutats així com en la monitorització d’infraestructures crítiques.

Més específicament, Worldsensing, nascuda l’any 2008, es dedica al desenvolupament de tecnologies de la internet de les coses, en els àmbits de la seguretat pública, l’aparcament intel·ligent i altres solucions per a les smart cities. Alhora, l’empresa, és un referent en el disseny de sensors per la monitorització de grans infraestructures civils, mines i ports.

Actualment, Worldsensing està present a 50 països i compta amb un equip de més de 80 professionals.

Com i quan sorgeix la idea de crear Worldsensing?

En el marc de les tesis doctorals dels 3 fundadors, Jordi Llosa, Xavier Vilajosana i Ignasi Vilajosana, vàrem començar a col·laborar en el desenvolupament d’aplicacions basades en xarxes de sensors sense fils. En aquell context vàrem aprendre el potencial d’aquestes noves tecnologies en molts àmbits. De seguida ens vàrem enfocar en aquelles que crèiem que podien ajudar a millorar la vida de les persones generant eficiència, sostenibilitat i benestar.

Des de llavors, com ha evolucionat el concepte “smart city”?

Ha evolucionat molt. La veritat es que hem viscut el naixement d’un nou sector que respon a una necessitat global. L’augment de densitat de la població a les ciutats és un fet i amb ell les necessitats de les seves infraestructures, la seva capacitat de donar servei als ciutadans. No obstant, la creació del mercat ha estat lenta. Hem viscut un primera etapa d’aprenentatge i de posicionament de les ciutats, on hem vist l’inici de la maduració de la tecnologia. Aquesta etapa ha estat caracteritzada per múltiples pilots de tecnologies normalment en mans de start ups i un alt component de màrqueting per part de les ciutats i les grans corporacions.

Una segona fase, caracteritzada per la racionalització del concepte per part de les ciutats i la indústria. Per una banda, les ciutats han preparat la seva organització interna per absorbir el concepte i per l’altra, les empreses han treballat en la definició de la proposta de valor de la tecnologia.

Finalment, ara ens trobem en l’inici d’una tercera etapa, on ja existeixen una sèrie de casos d’ús amb una proposta de valor clara i un retorn de la inversió mesurables. En aquesta nova etapa la clau són les estratègies de finançament per a introduir la tecnologia i proliferen els models PPP.

És també en aquesta etapa on la participació dels ciutadans en la presa de decisions està sent clau per a la governança i es podria dir que passem de un model de ciutat smart a un model de “empowerment al ciutadà” que esdevé clau en les decisions “smart”.

A quin tipus de clients es dirigeixen les solucions de Worldsensing?

En tots els mercats col·laborem amb proveïdors de serveis i integradors de sistemes locals, que proveeixen serveis a les ciutats. Malgrat treballem amb partners arreu, sempre mantenim el contacte amb la ciutat per a no perdre la visibilitat de com evolucionen.

Ens pots explicar algun dels projectes més rellevants que heu dut a terme?

Podria parlar de la ciutat de Bogotà, on vàrem implantar el sistema de control i suport a la presa de decisió del trànsit. Avui al centre de control de la mobilitat de Bogotà més de 30 persones gestionen les incidències de trànsit i faciliten la mobilitat amb el suport de la nostra solució Mobility. La solució connecta la informació dels diferents subsistemes que hi ha a la ciutat (càmeres, semàfors, agents de policia, incidents) i mitjançant eines d’analítica permet anticipar esdeveniments i, per tant, millorar la gestió de la mobilitat a la ciutat.

Sovint es parla de “smart cities” però no de “Smart citizens”. Som conscients els ciutadans dels avantatges que aporta la tecnologia en aquest àmbit?

En general diria que sí, cada vegada el ciutadà és més rellevant en la presa de decisions a les ciutats més innovadores. Val a dir que establir canals de comunicació amb ells esdevé fonamental per a la estabilitat en la governança en moltes d ‘elles.

El ciutadà “smart” és cada dia més exigent amb la qualitat de servei que la ciutat li ofereix. Alhora està més informat sobre les capacitats de les noves tecnologies i el que passa a d’altres ciutats.
Això té un impacte interessant a les administracions que en ocasions no són capaces de transformar-se i accelerar els seus processos d’absorció de tecnologia (i regulacions) prou ràpidament. Un clar exemple és Uber i les llicències de taxi però n’hi ha molts d’altres.

No tinc cap dubte que en l’era de les ciutats (i en plena batalla pel talent), aquelles que abordin aquesta problemàtica ràpidament seran clares guanyadores.

En un món cada cop més connectat digitalment, quins són els reptes de futur de Worldsensing?

El repte principal que tenim és atraure talent. En els propers 3-5 anys veurem una transformació de la indústria sense precedents. La intel·ligència artificial i la capacitat de connectar diferents sistemes començarà a ser l’element diferenciador en la indústria. Per posar-ho en perspectiva, si pensem que en els últims 15 anys haurem passat d’un món analògic a un món digital, avui ja connectat en temps real i en un futur proper amb capacitat de prendre decisions de forma autònoma, podem entendre la magnitud de la transformació.

A Worldsensing hem estat líders en digitalitzar les ciutats i les infraestructures. Per seguir sent líders haurem de seguir reinventant-nos i creixent amb el millor talent puguem atraure i que ens ha de permetre crear no només sistemes que digitalitzen les ciutats sinó que les entenen.

Com a usuaris, hauríem de tenir por d’estar tant controlats i connectats? Hem de protegir més la nostra privacitat?

Crec que és inevitable estar controlat, i “por” no hauria de ser el terme. Més aviat respecte. Crec que enlloc de protegir-nos hauríem de promoure l’educació i conscienciació en els riscos que hi ha. Hauríem d’exigir a les autoritats i empreses transparència en l’ús que fan de les nostres dades. El perill no ve perquè estiguem monitoritzats sinó que no hi ha transparència de qui ho fa i qui no.

Has estat el primer Emprenedor Endeavor seleccionat a Espanya. Què va significar per a tu a nivell personal i professional?

Es tot un honor formar part d’aquest prestigiós grup. Significa un reconeixement i també una oportunitat de créixer professional i personalment. M’ha permès conèixer gent molt interessant d’arreu que m‘ha ajudat a créixer i fer créixer Worldsensing. També m‘ha permès tenir accés a una xarxa de mentors a nivell global, atreure inversors i partners a qui mai hauria pensat que podria accedir.

Com a jove empresari formes part de l’AIJEC que et va atorgar el Premi Jove Empresari de l’any 2016. Què representa per a tu ser part de l’associació?

Representa formar part de la història i tradició empresarial catalana. Representa un fòrum per compartir experiències amb altres empresaris catalans que tenen o han tingut reptes com els que vivim dia a dia. Representa també una forma de retornar a la societat, promovent l’emprenedoria com a forma de vida, com a forma de crear valor col·lectiu.

Amb la teva experiència, quin consell donaries als joves que estan pensant en materialitzar la seva idea de negoci?

Que ho provin, que només poden guanyar. Que no tinguin por en explicar la seva idea i compartir els reptes que tenen. Segur que els ajudarà.

Leave a Reply

*