La construcció reactiva, l’economia i l’ocupació

Foto Josep-Mila
Josep Milà, Secretari tècnic del CIESC

Un dels objectius fonamentals que guia les accions del CIESC és la recuperació de l’activitat empresarial amb el propòsit d’impulsar la creació de llocs de treball, un fet imprescindible per a reactivar l’economia familiar i el consum.

És innegable que la indústria i els serveis estan contribuint a augmentar la xifra d’ocupats, però el sector de la construcció també té un impacte capital gràcies als seus efectes directes i indirectes en diversos subsectors econòmics.

Des d’un punt de vista estadístic, es tradueix en uns valors de multiplicació del negoci i de llocs de treball molt concrets: per cada milió d’euros de facturació directe se’n generen 0,9 d’indirectes i es creen 10 llocs de treball (segons estimacions de les darreres Taules input output de l’economia catalana, 2011).

Òbviament, la crisi de la construcció va afectar els volums de l’atur i ara la seva reactivació pot contribuir a recuperar ocupació. Només a tall d’exemple, i segons les dades de visats d’obres, al Vallès Occidental l’any 2006 es van iniciar 16.721 habitatges, una xifra que en el 2016 va caure a un mínim de 1.209. Si parlem d’habitatges acabats, el 2006 en van ser 9.251 i el 2016 només 525.

Aquesta frenada tan traumàtica en la construcció de nous habitatges també es va produir a Sabadell: el 2006 se’n van iniciar 3.028, el 2016 baixaven a tan sols 203 i el tercer trimestre de 2017 se’n van començar 178. Pel que fa als habitatges acabats, l’any 2006 van arribar als 2.014, el 2016 van ser 81, i el tercer trimestre de 2017, només 65.

Amb la millora que viu la conjuntura econòmica i financera, el CIESC considera que caldria dotar als serveis municipals de recursos suficients que permetin incrementar l’agilitat i les facilitats a l’hora de tramitar permisos i llicències. Aquesta acció contribuiria a dinamitzar les empreses, ja sigui per noves construccions com també, i molt destacable, per reformes i rehabilitacions. Alleugerir aquests tràmits tindria un efecte positiu en la generació d’ocupació i d’activitat per al conjunt de l’economia local i del territori.

Per això, des del CIESC defensem que caldria redimensionar els serveis administratius més directament vinculats a les activitats empresarials i, en concret, els que afecten directament a la construcció i que, en molts casos, durant la crisi es van reduir dràsticament. És una acció imprescindible per estimular la reactivació econòmica i mantenir les taxes d’ocupació i els nivells de benestar social. Una acció que suposarà un benefici de tots: les empreses, l’administració, el territori i la seva gent.

Font: iSabadell

Leave a Reply

*