Josep Roset: “Les persones amb discapacitat aporten constància, actitud i confiança”

Parlem amb Josep Roset, President de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC) i Miquel Vidal, director de la FECETC sobre la inserció laboral de persones amb discapacitat.
La Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC) ha estat present en la darrera edició del Bizbarcelona a l’estand de Fepime Catalunya per donar a conèixer l’entitat i sensibilitzar a les empreses sobre els avantatges de la contractació de persones amb discapacitat.

Ens n’han explicat més detalls per a la revista Foment de la Producció en Josep Roset, president de la FECETC i Miquel Vidal, director de la FECETC.

Quina és la missió de la FECETC?

L’objectiu de la federació és incorporar personal discapacitat al món laboral i defensar els nostres associats, que són centres especials de treball. Nosaltres representem actualment 7.000 treballadors, que representen 250 milions d’euros de facturació i tenim 82 centres especials de treball.

Quin treball heu fet aquests dies al BizBarcelona?

Venim cada any al BizBarcelona i volem donar difusió de la feina que fem com a federació. L’article 42 del RDL 1/2013 estableix que totes les empreses de més de 50 treballadors tenen l’obligació de reservar el 2% dels llocs de treball per a persones amb discapacitat. Si pel que sigui no ho poden complir, una mesura alternativa és contractar un centre especial de treball i en això nosaltres podem ajudar a les empreses.

Les empreses coneixen i apliquen aquesta llei?

El 80% de les empreses a Catalunya que tenen més de 50 treballadors no compleixen la llei. Nosaltres estem treballant molt amb la interlocució política i a nivell d’administració pública perquè es conscienciï als directors de recursos humans de les empreses perquè compleixin la llei. Cal donar-la a conèixer i sensibilitzar al món empresarial per poder donar feina al màxim de personal amb discapacitat, ja sigui física, sensorial, mental o intel·lectual.

I el sector públic?

Nosaltres fem d’interlocutors amb l’administració pública perquè pugui treure el màxim de concursos públics reservats a centres especials de treball. La llei 9/2017 de contractes del sector públic determina que tots els contractes de l’administració publica han de reservar entre un 7% i un 10% a centres especials de treball, ja sigui en béns i productes com en serveis.

EL PIB poden ser 232 mil milions d’euros i la contractació del sector públic és al voltant d’un 15%, són molts diners. La llei va entrar en vigor el 9 de març i requereix un temps fins que s’aplica i s’estabilitza però és molt bo començar ja prèviament a sensibilitzar i informar perquè a vegades es un tema de desconeixement de la llei, no de falta de voluntats.

Què passa amb les empreses que no compleixin la llei?

Hi ha sancions previstes per aquelles empreses que no compleixin però el problema és que fins que no es trobin amb una inspecció no agafaran consciència. Abans de la sanció el que nosaltres volem fer és un treball perquè tots els departaments de les empreses responsables de la contractació agafin consciència de la importància i també els avantatges de complir aquesta llei. A part, les empreses que no compleixin amb el 2% d’inserció no podran concursar en les licitacions públiques.

Com dueu a terme des de la FECETC aquesta tasca de sensibilització?

Nosaltres fem més de 450 accions l’any, som una organització molt activa. Celebrem jornades amb diferents organismes on expliquem diferents línies d’actuació i també fem accions amb administracions, com la última amb l’ajuntament de Barcelona sota el lema “Sí, i millor! amb 2% de persones amb discapacitat”.

Quins són els avantatges de contractar personal discapacitat?

Moltes empreses són reticents a contractar personal discapacitat perquè pensen que no faran bé la feina. En canvi, la realitat ens demostra que la feina la fan igual o millor i els números, a nivell de comptes de resultat, es demostra que també són més bons que a les empreses ordinàries.

Des de la FECETC treballem per trencar els prejudicis existents i donar a conèixer que el personal discapacitat té una actitud espectacular a més d’una constància, confiança, concentració i perseverança admirables i que impliquen també una gran millora en l’ambient de treball de l’empresa.

Leave a Reply

*