La manca de mà d’obra adequada, entre les principals preocupacions de la pime

La segona edició de l’estudi elaborat per Fepime Catalunya posa de manifest que la preocupació per la qualitat del personal en el desenvolupament del negoci s’ha duplicat en els últims anys.

 La preocupació per la manca de mà d’obra adequada s’ha anat incrementant durant els últims exercicis fins a convertir-se en un dels principals factors que preocupen a les pimes catalanes i que afecten directament al desenvolupament de les empreses. Així ho demostra el Segon Informe de la Situació Econòmica i Laboral de la Pime Catalana elaborat per Fepime Catalunya.

Des de l’any 2014, la influència de la qualitat del personal en el desenvolupament del negoci s’ha duplicat a les empreses de 10 a 49 treballadors, passant de ser l’11,30% al 2014 fins arribar gairebé el 25% al 2017. La tendència a l’alça es repeteix també en el cas de les micropimes i les empreses de 50 o més treballadors.

“La mà d’obra qualificada condiciona no només el creixement sinó el futur en sí de les empreses. Tenim per davant reptes que requereixen un treball conjunt d’empreses, agents socials i administració per donar resposta a les necessitats de les pimes, que són el veritable termòmetre de la situació econòmica a Catalunya”, assegura Maria Helena de Felipe, presidenta de Fepime Catalunya.

La bretxa digital continua augmentant

L’anàlisi de l’ús de la Tecnologia de la Informació i la Comunicació a les empreses en funció de la seva grandària demostra que les pimes segueixen molt endarrerides en relació a les grans empreses.

D’entre tots els paràmetres, destaca la diferència entre la disposició de personal especialitzant en l’ús de les noves tecnologies que és de 3,43% a les micro empreses, molt lluny del 73,03% que registren les grans empreses.

En referència al comerç electrònic, les empreses de major grandària són les que duen a terme un ús més estès tant de les compres com de les vendes online. Així, només el 4,45% de les micro empreses han realitzat vendes electròniques al darrer exercici i un 15,70% ha realitzat compres.

El percentatge de les vendes a través d’e-commerce a les empreses de més de 250 treballadors va arribar l’any passat al 22,85% mentre que per a les petites i mitjanes empreses només va significar el 5,81% i el 15,14% respectivament.

Cal destacar però, que de les empreses que aposten per vendre a través de e-commerce, les que més distribució de vendes fan mitjançant webs o apps (ja sigui B2C o B2B) són precisament les empreses d’entre 10 i 49 treballadors.

Les pimes catalanes, líders en contractació indefinida

A Catalunya, les empreses de fins a 10 treballadors han estat durant el 2017 les que més contractes indefinits han formalitzat, amb un total de 759.962 contractes que representen el 23,84% del total anual.

Cal destacar que durant els últims tres mesos de l’any la contractació indefinida a Catalunya va presentar una variació relativa interanual negativa focalitzada sobretot al mes de desembre amb una caiguda del -5,67% a la micro empresa i del -2,38% a la petita empresa.

“Les pimes han fet els deures i cal que es reconegui. A Catalunya representem més del 90% del teixit empresarial amb més de 600.00 pimes que creen la majoria de contractes i el que generen els llocs de feina més estables. Per tant, tenim una implicació directa i clau en la recuperació econòmica”, afegeix De Felipe.

D’altra banda, a Catalunya l’any 2017 es van concursar un total de 747 empreses. Seguint la tendència de períodes anteriors, les micro empreses són de nou les que major nombre de procediments concursals han patit durant tot l’exercici. Tot i la disminució generalitzada del 40,67% (-89) al tercer trimestre, durant els últims tres mesos de l’any el global de concursos va tornar a incrementar un 47,69% respecte el trimestre anterior.

Pel que fa al finançament, la diferència entre el tipus d’interès dels crèdits superiors a l’1.000.000 i els inferiors a 250.000 euros, ha disminuït notablement. Tot i que els interessos dels crèdits de la petita empresa continuen sent majors als de la gran empresa, en els últims 5 anys van disminuir més d’un 3%, situant-se des de febrer de 2018 en valors inferior als al 3%.

Al març de 2018, els crèdits a la mitjana i gran empresa tenien un tipus d’interès de l’1,76%, i els superiors al milió d’euros de l’1,63%. Tot i que els interessos en aquests crèdits també tenen un comportament amb tendència a la baixa, aquesta no aconsegueix superar el 2%, disminuint-se així la bretxa existent entre el crèdit i el finançament de la petita i gran empresa.

El Segon Informe de la Situació Econòmica i Laboral de la Pime Catalana també analitza altres paràmetres de les pimes com ara el volum d’exportacions, la confiança empresarial, el tipus de finançament de les empreses, l’aplicació dels convenis i la resolució i mediació de conflictes, entre altres. El document, el primer d’aquestes característiques a nivell de Catalunya, s’actualitzarà cada sis mesos.

Descarregar el II Informe sobre la situació econòmica i laboral de la PIME catalana

 

Leave a Reply

*