Cap a una Anoia 100% circular

Blai Paco, President de la Unió Empresarial de l’Anoia.
Blai Paco, President de la Unió Empresarial de l’Anoia.

Article d’opinió del President de la Unió Empresarial de l’Anoia, Blai Paco.

Una de les preocupacions latents de les empreses de la comarca de l’Anoia és la seva relació amb el medi ambient. Cada cop hi ha més consciència de protegir el medi ambient i aconseguir un creixement sostenible.

I és que fins avui dia, el sistema productiu lineal es basa en l’ús de recursos finits i de grans quantitats d’energia, que s’usen una vegada i que tot seguit es llencen -extreure, produir, consumir i llençar-. Però són multitud els indicadors que apunten que aquest model econòmic està arribant ja al límit de la seva capacitat física, sobretot, perquè els recursos són finits. Davant aquesta realitat, l’economia circular és una alternativa viable que ja està donant resultats econòmics d’allò més positius arreu, basat en el fet que els residus siguin revalorats i es tornin a incorporar a la cadena productiva.

Conscients d’aquesta realitat ambiental i econòmica, des de la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) hem decidit entomar ambdós reptes i impulsar, des de la seva connexió i àmplia coneixença de les empreses de la comarca, un projecte que contribueixi tant a millorar la competitivitat dels seus associats com en avançar en la recerca de processos productius respectuosos amb el medi.

L’Anoia ja és, per se, un territori especialment propici a la circularitat. Les empreses papereres i adoberes de la comarca, des de sempre, han utilitzat estratègies per reaprofitar recursos i retornar-los a la natura amb el màxim respecte. Ara, aquesta consciència es vol potenciar, estenent-la al conjunt de sectors productius de la comarca. Amb tot això, des de la UEA hem engegat un ambiciós projecte perquè l’evolució cap a un model circular possibilita que es conciliï l’objectiu de créixer i de mantenir els recursos dins el cicle el màxim de tempos possible, tenint en compte el context global de limitació de recursos.

La tecnologia 4.0 és una nova fita en el desenvolupament industrial que marcarà importants canvis a la societat en els pròxims anys, fent un ús intensiu en les tecnologies punteres amb la finalitat que les empreses siguin més tecnològiques, intel·ligents i respectuoses amb el medi ambient. En aquest sentit, aquest concepte està prenent forma i pes al nostre territori perquè cada cop, estem apostant per aquest canvi de model.

L’any 2017, des de l’entitat, vam constituir un grup de treball després de veure l’interès despertat sobre l’economia circular als empresaris i copsar aquesta preocupació sobre els residus industrials i el medi ambient. Aquest grup està format per empreses dels diferents sectors empresarials (paper, adober, químic, tèxtil, metal·lúrgic i experts ambientals) i també la Universitat i l’Administració pública, i es va posar sobre la taula com engegar el projecte Anoia Circular. Ens vam adonar que feia falta saber quin era l’estat de la comarca: calia fer un mapeig de la situació, quins residus generen les empreses, com els gestionen, quines necessitats tenen, quines mesures de circularitat, d’eficiència i ecodisseny estan aplicant, entre altres. D’aquesta manera, aquesta informació ens permet generar sinergies de cooperació entre empreses, convertint residus en subproductes, revalorar-los, compartir nous projectes i perquè no, crear nous models de negoci.

En l’actualitat, Anoia Circular segueix apostant per més projectes i iniciatives per seguir refermant el compromís pel medi ambient de la comarca com a clau d’atracció de noves empreses i noves inversions al territori, un valor afegit que també en facilitarà el creixement de les existents. Som conscients que perquè l’economia circular sigui possible, hi ha d’haver una voluntat prèvia de cooperació empresarial i un escenari de consens entre tots els agents implicats.

Tot això no és més que un reflex diàfan del que ens forneix el futur: el compromís i la simbiosi amb el medi ambient. Junts fem camí per convertir-nos en més competitius, per tenir els millors professionals i per aconseguir unes empreses punteres i avançades perquè cada vegada siguin més sostenibles i perquè plegats anem cap a una Anoia 100% circular.

Leave a Reply

*