Josep M. Gardeñes, reelegit president del Gremi de la Construcció de Lleida

COELL

Gardeñes insta a potenciar les accions formatives encaminades a qualificar els professionals i dignificar el sector.

El president de COELL, Josep M. Gardeñes, ha estat reelegit president del Gremi de Constructors de les Terres de Lleida (GCOLL) en el decurs de l’Assemblea General Ordinària del Gremi de Constructors celebrada a COELL.

Gardeñes, que també està al capdavant de la Federació de Gremis de la Construcció (FGC), ha instat en el seu discurs a apostar per la formació dels professionals del sector, per una major competitivitat, pel foment del manteniment i la rehabilitació dels edificis d’habitatges, alhora que ha recordat la necessitat de més inversió en infraestructures i obra pública.

La Comitè Executiu del Gremi de Constructors de Lleida queda integrada a partir d’ara per Josep Maria Gardeñes (Construccions Gardeñes), president; Núria Cervós (Cervós), vicepresidenta; Carlos Vidal (Benito Arnó e Hijos), secretari i Jordi Azlor (Sorigué), tresorer. Els dotze vocals que integren la junta pertanyen a les empreses B. Biosca; Const. Del Pirineo 2001; Codines Bellart; Construcc. Fernández Guillaumet; Garrofé; Icec Control Qualitat Obres; Codeco, Impersegre, Romero Polo; M i J Gruas; Romà Infraestructures i Serveis; Virgilio
Tàpies Huguet; Voltes, Transc. i Exc.Teixidó.

Més formació per dignificar el sector de la construcció

El president del Gremi de Constructors de Lleida ha expressat la necessitat de potenciar les accions formatives encaminades a formar adequadament els professionals del sector per tal de contribuir a la dignificació del mateix.

En aquest sentit, des de GCOLL es farà una aposta en ferm per la qualificació i la capacitació per tal d’assolir un relleu generacional dins del sector i perquè els treballadors que hi accedeixin ho facin amb la millor preparació, ha dit Gardeñes.

Així mateix, el reelegit president del Gremi de Constructors ha recordat la necessitat de seguir apostant per una major competitivitat i, alhora ha posat l’accent en el foment del manteniment, conservació i rehabilitació dels edificis. En aquest sentit, Gardeñes consciencia els propietaris de finques i habitatges a efectuar la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) amb l’objectiu de conèixer l’estat en què es troba i les possibilitats de millora mitjançant actuacions de rehabilitació, conservació i adequació.

Envia una resposta

*