La Responsabilitat Social a les Pimes

Roser Moré, presidenta de la FAGEM

Article d’opinió de Roser Moré, presidenta de la Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme.

L’Agenda 2030, a través dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, conjuga tres dimensions del desenvolupament sostenible: l’econòmica, la social i l’ambiental. Estats i governs estan cridats a assumir aquest compromís, però també la societat civil i els agents socials.

La Responsabilitat Social -RS- a la PIME

A nivell empresarial, no sempre, la inclusió de nous criteris de gestió resulten senzills d’aplicar, tant per la petita dimensió de moltes empreses, com pels moments de canvi i transformació als que estem sotmesos. No obstant això, el desenvolupament sostenible pot adoptar-se a través de compromisos concrets i tangibles que poden aportar beneficis a tots els sectors.

Els Agents Socials i RS

Un dels elements més importants per transmetre la importància del Desenvolupament Sostenible a les empreses és l’existència d’interlocutors que sàpiguen i puguin, a través del diàleg i la realització de tasques transversals, acostar noves pràctiques dirigides a aconseguir els diferents ODS dins de l’àmbit d’actuació de cada sector. Per aquesta raó el teixit empresarial català, caracteritzat per estar composat majoritàriament per Pimes, necessita nodrir-se de la intervenció dels agents socials per desenvolupar eines i accions concretes relacionades amb la Responsabilitat Social.

Visualització de la RS

També és important posar en valor totes aquelles pràctiques que estant en marxa no s’identifiquen com socialment responsables. De fet, en moltes ocasions, una de les majors dificultats per a la Pime és poder identificar amb la RS aquelles accions i compromisos adquirits de forma natural amb el seu entorn. Aquesta realitat porta al fet que moltes vegades es produeixi un distanciament entre el terme “Responsabilitat Social” i a la gestió empresarial.

És en aquesta línia, on resideix la importància de difondre exemples de bones pràctiques en els diferents sectors del mercat i on l’acció de les organitzacions empresarials i sindicats, juntament amb el suport de la Administració, poden facilitar una major qualitat d’informació i afavorir així una implementació real i efectiva de l’Agenda 2030.

Metodologia d’implementació de la RS

Donar a conèixer diferents mètodes de treball i posar de relleu els avenços aconseguits, faciliten la identificació dels reptes que encara ens queden per aconseguir i ajuden a impulsar noves idees que contribueixen a aconseguir els objectius de l’agenda global de desenvolupament sostenible tant a nivell social com a econòmic.

Resulta doncs necessari destacar la promoció d’eines que facilitin l’adaptació de la Pime amb models de gestió responsable. Eines que s’adaptin de forma clara i senzilla als diferents models de negoci. Novament, la tasca dels agents socials és seguir acostant al món empresarial l’existència d’aquests compromisos i les distintes vies de certificació d’actuació responsable.

Leave a Reply

*