El CESE celebra el Fòrum Europeu d’Emprenedoria a Bucarest

El Comitè Econòmic i Social Europeu ha organitzat aquest dimecres una jornada de conferències per donar suport a la competitivitat de les pimes.

Un entorn empresarial just, competitiu i sostenible que fomenti a les empreses a créixer, innovar, invertir i comercialitzar: això és el que els representants dels empresaris europeus demanen a la propera Comissió Europea i als Estats membres.

Els participants del European Entrepreneurship Forum que es celebra a Bucarest coincideixen a afirmar que és el moment d’un reconeixement polític de les pimes, passant d’un enfocament de “pensar petit en primer lloc” al principi “actuar en petit primer”.

Durant el Fòrum, els presidents del Grup Empresarial del CESE, el Consell Nacional SMEunited i Romanès de les PIME (CNIPMMR) han signat en presència del President de Romania la Declaració de Bucarest. El document conté un conjunt de propostes per als responsables polítics per impulsar l’emprenedoria a la Unió Europea i permetre que les pimes prosperin.

“És gràcies als emprenedors que els ciutadans poden gaudir de la forma de vida europea. És el paper dels responsables polítics proporcionar a les empreses condicions per créixer. No ho oblidem només unes poques setmanes abans de les eleccions europees. Fem una crida a un entorn empresarial que animi les empreses a innovar, invertir i negociar”, ha dit Jacek P. Krawczyk, president del grup empresarial CESE.

“Europa necessita una nova estratègia de política de les pimes que cobreixi tots els tipus d’empreses i que utilitzi un enfocament de polítiques transversals”, ha assegurat el president de SMEunited, Ulrike Rabmer-Koller.

Segons la seva opinió, “les pimes estan preparades per garantir el futur d’Europa i aprofitar les oportunitats de nous reptes com la digitalització i l’economia circular. Això requereix que Europa els proporcioni un marc legislatiu modern sense càrregues administratives innecessàries i un entorn facilitador que garanteixi el desenvolupament de les habilitats adequades, el suport financer, la infraestructura resistent al futur i la normalització “.

“Mitjançant la signatura de la Declaració de Bucarest, marcarem un moment emblemàtic per a l’emprenedoria europea. La nostra generació treballa per l’Emprenedoria Europa 2030, aquest és un projecte que donem a les futures generacions”, ha afegit Florin Jianu, president de CNIPMMR.

CESE Bucarest

Fòrum Europeu d’Emprenedoria

L’objectiu de la jornada ha estat desenvolupar una nova visió per donar suport a l’emprenedoria i la competitivitat de les pimes i contribuir a un clima empresarial més favorable a les pimes a la Unió Europea.

Les discussions s’han realitzat amb la voluntat de definir una política madura, proactiva i perenne que enforteixi Europa davant els reptes actuals, amb un accent a la internacionalització i la digitalització com a eines clau per abordar tots aquests reptes.

Les conferències s’han dividit en quatre panells de debat sobre: Emprenedoria financera, Emprenedors joves i dones, Europa digital i cohesió europea i desenvolupament regional.

María Helena de Felipe, presidenta del comitè de seguiment del Grup d’Empleadors del Comitè Econòmic i Social Europeu ha asistit al fòrum de Buscarest amb una delegació espanyola.

Leave a Reply

*