Cap a un creixement en qualitat

Josep Milà, secretari tècnic CIESC
Josep Milà, secretari tècnic del CIESC

Article d’opinió de Josep Milà, secretari tècnic del Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC).

L’anàlisi en detall de les dades i indicadors que ofereix el darrer Informe de Conjuntura semestral i l’Enquesta de Clima Empresarial, centrats en l’àmbit de Sabadell, Conca del Ripoll i Riera de Caldes, ens fa posar en valor l’evolució global positiva que s’ha produït durant aquest període.

És important destacar que tenim un creixement interanual de l’ocupació (3,4% el 2n semestre de 2018) superior a la mitjana catalana (2,9%), que ha permès assolir xifres d’ocupació semblants a les de 2008, abans de la forta caiguda de la crisi. Un creixement, a més, que es dona en tots els sectors , encara que sigui amb intensitats diferents en funció del període, oferint una dinàmica intersectorial força positiva.

Alhora, si observem l’evolució de l’atur i de la contractació des de 2015, cal posar en valor la reactivació que s’ha registrat i, especialment, l’esforç de tots els agents econòmics per superar els efectes negatius de la recessió. Tot i això, a partir del 2016 els indicadors positius perden força. El teixit empresarial segueix creixent encara que sigui de forma lenta (1,6% entre el 2016 i el 2018).

En aquest sentit, les xifres marquen un cicle de creixement més accelerat justament quan es percep una reducció dels efectes de la crisi, és a dir, en el període 2014-2016. A partir d’aquest any però, es produeix un alentiment del creixement. Es tracta, en definitiva, d’un canvi de velocitat dins d’una tendència positiva, quan els factors de l’entorn hi ajuden.

Òbviament, en un àmbit amb gran capacitat exportadora, les condicions dels mercats internacionals afecten considerablement. Però també hem de parlar, cada dia més, de creixement en qualitat i en competitivitat perquè serà el que acabarà generant una evolució sòlida de l’ocupació i del teixit empresarial. Qualitat en infraestructures i serveis tecnològics per a les comunicacions empresarials en els polígons; qualitat en els processos de digitalització; qualitat i agilitat en els tràmits administratius, i qualitat en la formació adequada als nous reptes de la indústria i , en general, de totes les activitats econòmiques. Només amb qualitat podem ser competitius.

En aquesta línia, el darrer Informe de Conjuntura destaca els principals frens que troben les empreses a l’hora de créixer i generar ocupació. Els més importants són, justament, l’augment de la competència i la debilitat de la demanda: la dificultat per trobar mà d’obra qualificada és el factor que més augmenta respecte les anteriors enquestes empresarials.

Pel CIESC, hem de seguir treballant per la qualitat del nostre entorn territorial i socioeconòmic, i per les condicions que afavoreixin la competitivitat de les nostres activitats, i fer-ho des de la cooperació públic-privada. Aquesta és la direcció si volem créixer en qualitat i sostenibilitat, i en benefici de tots: empreses i ocupació, residents, ciutats i territori.

Font: iSabadell

Leave a Reply

*