El projecte START EASY, seleccionat dins el programa Interreg Europe

El projecte START EASY, liderat pel Departament d’Empresa i Coneixement, en coordinació amb l’OGE, és un dels 74 projectes seleccionats dins del programa Interreg Europe.

La finalitat d’aquest projecte és millorar la formulació de polítiques públiques i oferir eines intel·ligents que permetin un entorn propici per a que la creació d’empreses es pugui fer fàcilment i de manera ràpida, fomentant la seva activitat i competitivitat a Europa.

El passat 26 de març, el comitè de seguiment del programa Interreg Europe, va aprovar 74 projectes entre les 170 sol·licituds presentades inicialment, dins de la 4a convocatòria d’aquest programa.

Entre els projectes seleccionats es troba START EASY, la iniciativa promoguda pel Govern de Catalunya en col·laboració amb autoritats nacionals, regionals i locals, així com amb altres actors de tots els racons d’Europa (Bèlgica, Itàlia, França, etc.), que intenta crear les millors condicions per al creixement empresarial.

Els diferents socis que integren el projecte intercanviaran i integraran bones pràctiques de tot Europa (a través de visites d’estudis, investigacions i estudis, etc.) i desenvoluparan estratègies conjuntes (tallers i altres esdeveniments).

A la vegada, es busca superar conjuntament, entre d’altres, els principals reptes identificats:

– El difícil i costós procés que regula la creació d’empreses, que tendeix a descoratjar l’activitat empresarial
– La limitada capacitat de resposta de l’administració pública davant les necessitats de noves startups
– La necessitat de digitalització dels serveis públics, a partir del principi “only once” per als models de registre de dades empresarials, posant com a frontal de serveis la Finestreta Única Empresarial (FUE).

En la primera fase es promou un intercanvi interregional actiu i una participació efectiva dels grups d’interès per al desenvolupament dels plans d’acció, així com la difusió a tota la UE.

Liderar aquest projecte ens permetrà estar en contacte i aprendre de les experiències i projectes de tots els socis. La implicació de la Generalitat de Catalunya podrà facilitar millores en els instruments de política seleccionats, oferint serveis i eines públiques noves i millorades que ajudin a l’entrada de noves empreses al mercat (nous projectes que donin suport als serveis digitals, “only once”, FUE i simplificació administrativa).

La nostra participació també ha de conduir a una millor governança, involucrant a múltiples actors en la comprensió de polítiques i el seu desenvolupament i implementació, en particular els responsables polítics en els diferents nivells de governança (incloses les autoritats gestores, agents de l’ecosistema empresarial i institucions habilitadores per a empreses).

Els socis del projecte són:

  • Generalitat de Catalunya
  • Metropolitan City of Bologna (Itàlia)
  • Lithuanian Innovation Center (Lituània)
  • Lublin Science and Technology Park (Polònia)
  • Economic Council of East Flanders (Bèlgica)
  • Mazovia Development Agency (Polònia)
  • Directorate General for Enterprise (França)
  • Ministry of Economics of the Republic of Latvia (Letònia)

Leave a Reply

*