AEBALL promou la inserció de persones desocupades majors de 30 anys

L’Associació Empresarial de L’Hospitalet i el Baix Llobregat un any més, segueix buscant a persones majors de 30 anys per a treballar en empreses de L’Hospitalet i del Baix Llobregat a través del programa “30 PLUS”. 

Es tracta d’un programa subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i que té com a objectiu afavorir la inserció laboral de diferents perfils, atenent a les necessitats reals de les empreses.

Aquest programa d’ocupació pretén afavorir la contractació de persones majors de 30 anys en situació d’atur i oferir-les un contracte laboral durant 6 mesos acompanyada d’una formació relacionada amb el lloc de treball i tutorització durant tot el procés. Aquest es porta a terme gràcies al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), entitat que convoca el programa i marca les condicions per accedir a les ajudes determinades.

És el quart any consecutiu que AEBALL participa en aquest programa degut als resultats aconseguits en les edicions anteriors. Des de l’entitat es valora molt positivament la tasca que es desenvolupa per a portar a terme aquest tipus de programa, on es col·labora a generar oportunitats per a les persones i a la vegada, donar un servei a les empreses del territori.

Per part de les empreses, cada cop més, aquests tipus de programa està més valorat i demandat. És una nova fórmula per buscar personal i poder formar-los de forma específica segons la tasca que portaran a terme a l’empresa.

Actualment, hi ha diversos processos de selecció oberts a diferents empreses ubicades a L’Hospitalet i Baix Llobregat. Concretament, s’està buscant a Mossos/es de Magatzem, Administratius/ves, Ajudant de Taller, etc.

La Patronal també segueix disposant d’ajudes per a les empreses que necessiten contractar i que estiguin interessades en participar en el Programa. Les empreses contractants gaudiran d’una subvenció durant els mesos de contractació, equivalent al salari mínim, que és compatible amb altres incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstes per cada contracte laboral. Els ajuts per la contractació per les empreses poden ser de fins a 7.726,95€.

L’equip d’AEBALL s’encarregarà de la detecció del lloc de treball, definició del perfil professional i selecció del personal per a les empreses que hi participin. L’entitat dissenyarà el programa de formació que haurà de rebre la persona seleccionada, per tal de garantir que s’ajusti al màxim al seu lloc de treball, i realitzarà una tutorització durant tota la contractació del participant.

Les empreses i candidats interessats poden adreçar-se a rrhh@aeball.net

Leave a Reply

*