Millorar l’ocupació amb diàleg productiu

Josep Milà, secretari tècnic CIESC
Josep Milà, secretari tècnic del CIESC

Article d’opinió de Josep Milà, secretari tècnic del Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC).

Un dels factors que dona més rigidesa i frena la fluïdesa del mercat laboral actual és la sobre qualificació, acompanyada d’una manca de formació professional adequada a les necessitats de les empreses. El darrer informe d’Infoempleo de la Fundació Adecco posa de manifest que, per primera vegada en 22 anys, la demanda de FP a Espanya supera la universitària i que un 42% de les ofertes laborals busquen graus mitjans o superiors.

L’estudi destaca que l’any 2018 un 80% d’empreses (20 punts més que l’any 2017) van tenir problemes per cobrir alguns llocs de treball qualificats. Des del CIESC, ja ho vàrem constatar i alertar en l’Informe de Conjuntura i l’Enquesta de Clima Empresarial del quart trimestre de l’any passat, impulsat per l’Ajuntament de Sabadell, Banc Sabadell, Cambra de Comerç de Sabadell, Centre Metal·lúrgic i Gremi de Fabricants.

Justament, acabem de presentar els resultats de l’Enquesta de Clima i Confiança Empresarials, amb les valoracions del primer trimestre de 2019 i les expectatives per al segon. Les dades es basen en opinions dels empresaris sobre la marxa del negoci, l’ocupació i la facturació a l’estranger. Els últims indicadors transmeten una millora de la valoració de l’activitat empresarial i de les expectatives pels propers mesos.

Tot i l’evolució dels darrers dos anys, el ritme econòmic ha perdut certa empenta, l’optimisme s’ha recuperat i augmenten les perspectives positives per a les empreses, tant de serveis com de la indústria i la construcció. Aquesta recuperació repercuteix en les possibilitats de generar més ocupació. En aquesta línia, l’Enquesta reflecteix una millora de 7,7 punts en les expectatives sobre l’augment de l’ocupació en els sectors de la indústria i la construcció.

Davant d’aquest context, des del CIESC defensem l’afavoriment de les condicions de competitivitat i desenvolupament de la xarxa socioeconòmica del nostre territori, reduint al màxim els colls d’ampolla que frenen el seu desenvolupament. I un d’aquests frens és el de no disposar de la formació adequada a les necessitats de les activitats empresarials i, alhora, la facilitat i la fluïdesa per cobrir els llocs de treball que es generin.

Des de fa anys, col·laborem en grups de treball sobre ocupació i formació, tant a Sabadell com en l´àmbit vallesà, amb el propòsit de transmetre a les administracions responsables la necessitat d’abordar, de forma eficient i amb accions concretes, el que preocupa a les empreses. I ara, considerem que és imprescindible fomentar vocacions industrials i formació professional a mida de les empreses, per continuar sent competitives i crear ocupació.

Cal passar de la fase d’estudis i diagnosis sobre necessitats formatives a la fase de diàleg productiu, amb acords concrets, entre representants dels sectors econòmics i l’administració. Tenim el convenciment que el nou govern de Sabadell s’implicarà en aquestes prioritats i podrem treballar estretament per impulsar el creixement econòmic, l’ocupació de qualitat i el benestar de les persones.

Leave a Reply

*