El CIESC i l’acció empresarial per a la cohesió social

Josep Milà, secretari tècnic CIESC
Josep Milà, secretari tècnic del CIESC

Article d’opinió de Josep Milà, secretari tècnic del Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC).

Aquesta tardor farà un any, signàvem el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i el Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i comarca, CIESC, per a la promoció de l’ocupació a persones de la nostra ciutat que participen de projectes d’inserció social de la regidoria d’Acció Social, amb l’objectiu d’inserir laboralment persones en situació d’emergència social.

Tot seguit , es van iniciar les tasques de definició dels perfils personals i la recerca de possibles sectors professionals i empreses per aconseguir la inserció d’aquestes persones en el mercat laboral. Avui, podem dir que més del 58% de persones ateses han trobat feina.

El més important, més enllà d’aquesta xifra, és la creació d’una fórmula de treball coordinada que permet generar sinèrgies entre empreses i administració, i que amb el temps, agafarà més embranzida, i en conseqüència, més capacitat de donar resposta a les necessitats socials del nostre territori.

Des del CIESC, un dels propòsits que ens guia és la defensa de polítiques de formació i ocupació i, en aquest cas, és especialment rellevant perquè afecta el nivell d’ocupació de les famílies en situació de vulnerabilitat. És a dir, a través d’aquest conveni, ens focalitzem en la persona i la seva situació familiar per garantir una millora en la seva qualitat de vida i la seva participació en la societat.

El procés se centra en l’anàlisi, gestió i seguiment d’entorns familiars a partir de tres àmbits d’alta vulnerabilitat: refugiats, habitatges per a emergències socials, i famílies ateses pel programa Merc@punt, que persegueix fer front a la pobresa alimentària. Si la primera fase del conveni ha estat un èxit, és gràcies als tècnics i responsables municipals que s’hi han bolcat intensament, i també a les empreses que han col·laborat en aquestes primeres insercions i que actuen amb responsabilitat social i d’acompanyament. Tot plegat, un exemple i un estímul per avançar en la cohesió social de Sabadell.

Som conscients que el mercat laboral a casa nostra és el que presenta disfuncions i impactes negatius més greus dins de la UE: en situacions de recessió econòmica, l’atur s’ha disparat molt més que a la majoria de països i, un cop iniciada la recuperació, les feines sovint acostumen a ser inestables.

Per aquest motiu, el CIESC treballa per aconseguir una millora social a través de l’empresa amb la finalitat d’augmentar el nombre de persones ocupades en situació d’exclusió, proporcionant-los-hi un treball i un sou dignes.

Així, amplifiquem l’impacte social tant del teixit empresarial com dels organismes i entitats que hi col·laborem. L’efecte social és molt més elevat quan aconseguim inserir en les nostres empreses persones de llars en situació d’emergència social. En altres paraules, l’efecte multiplicador positiu del número de persones inserides, en termes socioeconòmics, és molt elevat des d’un punt de vista tant qualitatiu com quantitatiu.

Des del CIESC ens sentim satisfets dels primers resultats d’aquesta col·laboració amb els departaments de Promoció Econòmica i Acció Social de l’Ajuntament de Sabadell. Estem contribuint a cobrir tant les necessitats que demanden les activitats econòmiques com les de les llars més vulnerables que poden superar el risc de marginalitat i pobresa crònica.

La feina és una eina de dignificació de les persones i la inclusió de persones vulnerables passa per seguir aprofundint en fórmules de cooperació i augmentar el nombre d’entitats i empreses que entenguin que això és una oportunitat per tota la societat.

Leave a Reply

*