31 persones majors de 30 anys han trobat feina a través d’AEBALL durant el 1r semestre

Actualment l’entitat busca a candidats per a treballar en empreses de L’Hospitalet i Baix Llobregat com a mossos de magatzem, administratius, peons de taller, operaris, repartidors, etc.

AEBALL (L’Associació Empresarial de L’Hospitalet i el Baix Llobregat), a través del Programa d’ocupació “30 PLUS”, ha fet possible la contractació de 31 persones desocupades de 30 anys o més que s’han incorporat a 23 empreses del Baix Llobregat i de L’Hospitalet durant aquest primer semestre de l’any 2019.

El programa “30 PLUS” està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i té com a objectiu afavorir la inserció laboral de diferents perfils majors de 30 anys i en situació d’atur, atenent a les necessitats reals de les empreses.

Segons les contractacions realitzades a través d’aquest programa, el 35,48% de les contractacions han sigut dones i el 64,51% homes, ambdós majors de 30 anys. A més, també s’ha impulsat la contractació de persones aturades majors de 45 anys, amb un total del 38,70%. L’entitat pretén afavorir, així, a aquells col·lectius amb majors dificultats a l’hora de tornar a incorporar-se al món laboral, oferint el suport i generant oportunitats de feina, així com donar servei a les empreses del territori.

Respecte a les dades de les empreses de L’Hospitalet i el Baix Llobregat que han contractat personal, destaca que la major part de les empreses són PIMES amb un 65,21%, principalment, i del sector dels serveis i l’hoteleria amb un 52,17% d’incorporacions, seguit del sector industrial i de construcció amb un 30,43%, i el 17,39% restant correspon al sector comercial.

D’altra banda, la Patronal també torna a disposar d’ajudes per a les empreses que necessiten contractar, amb una nova convocatòria oberta del programa. Les empreses contractants interessades en participar gaudiran d’una subvenció durant els mesos de contractació, equivalent al salari mínim, que és compatible amb altres incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstes per cada contracte laboral. Els ajuts per la contractació per les empreses poden ser de fins a 9.450 €.

L’equip d’AEBALL s’encarregarà de la detecció del lloc de treball, definició del perfil professional i selecció del personal per a les empreses que hi participin. L’entitat dissenyarà el programa de formació que haurà de rebre la persona seleccionada, per tal de garantir que s’ajusti al màxim al seu lloc de treball, i realitzarà una tutorització durant tota la contractació del participant.

El període per a la contractació i selecció de participants i empreses està obert. L’entitat busca nous candidats interessats en participar i trobar noves oportunitats laborals al territori, així com empreses que tinguin la necessitat de contractar perfils concrets.

Leave a Reply

*