AEBALL formarà a les empreses del territori en IOT i en fabricació additiva per impressió 3D

AEBALL, Associació Empresarial de L’Hospitalet i el Baix Llobregat, i la patronal metal·lúrgica de L’Hospitalet i Baix Llobregat, UPMBALL, han dissenyat una nova programació de cursos per aquest últim trimestre de l’any i que tindran continuïtat durant el 2020.

Conscients que la formació contínua reverteix directament en la competitivitat de les empreses i de les persones treballadores, s’ha concebut una programació amb una àmplia varietat de cursos i novetats que s’adapten a les exigències, inquietuds, necessitats i noves tendències de les empreses i del mercat laboral actual.

La programació de formació es compon de cursos subvencionats a través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i cursos que són objecte de finançament a través dels fons de què disposen les empreses i per als que AEBALL i UPMBALL realitzen la tramitació de les ajudes.

El catàleg de cursos comprèn diferents àrees tant de formació transversal com de formació específica per als diferents sectors d’activitat de les empreses.

La formació transversal compta amb cursos d’idiomes, principalment anglès a tots els seus nivells, cursos de gestió i habilitats directives i formació en aplicacions informàtiques i TIC com IoT, Fabricació additiva per a impressió en 3D o Gestió de Projectes.

La formació específica per als diferents sectors contempla una àmplia oferta per al sector industrial i concretament el sector metal·lúrgic que donaran resposta a les necessitats de les empreses del territori associades a UPMBALL. S’han programat cursos com: Soldadura, CNC, Domòtica, Autòmats Programables, etc.

Per dur a terme la programació de formació, AEBALL i UPMBALL compten amb la col·laboració de diferents entitats i centres de formació Festo, TÜV Rheinland, BRISTOL Centre, IFTEM, Gremibaix Fundació, entre d’altres.

AEBALL i UPMBALL realitzen un treball constant d’adaptació i innovació en el disseny de la programació de formació perquè aquesta gran varietat de continguts pràctics puguin reforçar a les empreses del territori en totes les àrees operatives.

Les inscripcions estan obertes. Més informació sobre la nova programació de cursos d’AEBALL/UPMBALL en el següent enllaç.

Leave a Reply

*