Jordi Mestre: “S’ha revertit la situació i tornem a escoltar parlar de turisme en positiu”

El Gremi d’Hotels de Barcelona percep un canvi de missatge de l’Ajuntament de Barcelona vers l’activitat turística.

El president del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Mestre, ha fet balanç aquest matí en roda de premsa de l’ocupació als hotels de la ciutat durant la temporada d’estiu i també ha analitzat la situació del sector turístic a la ciutat de Barcelona.

Principals xifres de la campanya d’estiu

El GHB destaca la millora de les dades del sector respecte a l’any 2018, amb un increment del preu mig i la facturació als mesos d’estiu (juliol i agost) al voltant del 5%, tot i que encara queden lluny de 2017, amb un 8% menys en preu i facturació respecte aquell any.

Des del mes de gener fins al mes d’agost, l’ocupació als establiments hotelers de la capital catalana ha estat d’un 83,8%, xifra que representa un 2,9% més respecte el mateix període de l’any anterior. El preu mig s’ha situat en 140,93 euros, un 4,5% superior al del 2018 i la facturació en 118,14 euros, un 7,5% d’increment en relació a l’any passat.

Les dades concretes dels dos darrers mesos posen de manifest que durant el mes de juliol l’ocupació es va situar en un 90,9%, un 0,4% menys respecte l’any passat, mentre que el preu mig va ser de 155,34 euros, un 3,3% superior al 2018, i la facturació en 141,25 euros, una xifra que representa un increment del 2,9%.

Durant el mes d’agost l’ocupació ha estat d’un 89,9%, un 2% més respecte l’any passat, el preu mig ha sigut 144,58€, un 4,4% més respecte a 2018 i la facturació en 129,98%, un 6,5% més respecte l’any passat.

Estiu marcat pels incidents en matèria de seguretat i vagues a l’aeroport

El Gremi ha destacat que la ciutat ha patit incidències que posen en risc la imatge i la qualitat de la destinació com ara els incidents en matèria de seguretat o les vagues a l’aeroport.

Pel que fa a la seguretat a la ciutat, celebra la proclamació d’Albert Batlle com a tinent d’alcalde i, ha recordat que juntament amb Foment del Treball i els principals agents del comerç i el turisme de Barcelona, el GHB ha consensuat un seguit de propostes per compartir amb les administracions competents: sol·licitar una reforma del Codi Penal, crear jutjats especials d’instrucció per a la seguretat ciutadà i impulsar noves polítiques de seguretat i prevenció.

El Gremi també ha recordat que participa activament amb el desenvolupament del Pla Estratègic “Barcelona ciutat segura” impulsat pel Departament d’Interior. Tanmateix, l’entitat considera que les vagues a l’aeroport són un fet inadmissible que priva a la gent de la seva llibertat de moviment i indica que hauria de ser abordat seriosament per les parts implicades per evitar que es repeteixin cada any les mateixes imatges.

Canvi en el missatge de l’Ajuntament de Barcelona vers l’activitat turística

En el decurs d’aquesta roda de premsa, el president del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Mestre, ha posat en relleu el canvi de missatge de l’Ajuntament de Barcelona vers a l’activitat turística: “S’ha revertit la situació i tornem a escoltar parlar de turisme en positiu” i ha apuntat que: “és un fet molt important, que ens ha de permetre a tots sumar i no restar”.

Treball conjunt entre institucions públiques i privades per la promoció de la ciutat

En aquest sentit, Jordi Mestre també ha destacat: “Hem de ser conscients de la importància que té per a la promoció de la ciutat la relació i el treball conjunt entre l’àmbit públic i privat” i ha recordat que: “No hem de centrar els esforços en augmentar el nombre de visitants, sinó en millorar la qualitat i el perfil del turisme”. Jordi Mestre ha incidit també en aquest punt en la importància del turisme de negocis, un segment que ha descrit com a vital i estratègic per a la ciutat de Barcelona.

PEUAT

Tanmateix, després de les sentències publicades del PEUAT, el Gremi d’Hotels considera que el moment resulta idoni per dialogar i concretar una proposta que doni resposta a les necessitats reals del sector hoteler de la ciutat, incorporant els elements que resultin pertinents, suprimint els elements perjudicials pel sector i, permetent aclarir els dubtes que genera l’actual Pla.

En aquest sentit, Jordi Mestre ha afirmat que el Gremi d’Hotels de Barcelona estén la mà a l’Ajuntament de Barcelona per trobar els mecanismes que propiciïn el desenvolupament i el manteniment de l’oferta d’allotjament turístic de qualitat a tots els barris de la ciutat.

Situació actual de les llars compartides a la ciutat

En referència a les llars compartides, el Gremi d’Hotels continua pendent de l’ordenació d’una modalitat, ara mateix no regulada, que comporta perills per a la qualitat i l’excel·lència turística i genera afectacions sobre la convivència veïnal.

En aquest sentit, Jordi Mestre ha recordat que s’ha produït un traspàs de milers de pisos turístics il·legals cap a llars compartides aprofitant aquesta situació. Per aquest motiu, el Gremi sol·licita una regulació real i clara d’aquestes noves modalitats.

Proposta d’aplicar un recàrrec a l’impost turístic de Barcelona

Davant la proposta del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Barcelona d’aplicar un recàrrec a l’impost turístic, Jordi Mestre ha recordat que l’entitat ha manifestat la seva oposició rotunda en contra d’aquesta mesura: “Estem davant d’una falta de sensibilitat molt important dels polítics. En un moment crític, en que ens trobem immersos en una crisi de les dimensions de la fallida de Thomas Cook, amb conseqüències molt grans a llarg termini per a la indústria turística, un anunci d’aquest tipus demostra una total falta de respecte cap a un dels sectors més importants del país”.

En aquest sentit, ha incidit en que el Gremi d’Hotels constata un tracte desigual per part de les administracions vers el sector empresarial de l’allotjament turístic en comparació a altres activitats beneficiàries de l’activitat turística, pel que fa a l’esforç exigit per obtenir finançament que ajudin a les polítiques públiques que han de fomentar l’encaix de l’activitat amb el seu entorn.

Al respecte Jordi Mestre ha afirmat que: “Qualsevol proposta de modificació de l’Impost turístic, o de noves imposicions que gravin l’activitat turística, ha de passar per una ampliació de la base amb la incorporació de nous actors, que assumeixin la seva coresponsabilitat en aquesta matèria”.

Així mateix, ha recordat que: “Aquest debat constant respecte a la modificació de l’impost turístic genera una situació d’incertesa al sector, que es transmet a l’escenari global de la indústria turística, restant un elevat grau de competitivitat a la destinació, especialment a la seva vessant de ciutat capdavantera en grau d’atracció per el turisme de negocis”

 

Leave a Reply

*