AEBALL Emprèn ha acompanyat a més de 100 emprenedors durant el primer semestre de 2019

L’Associació Empresarial de L’Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL) forma part de la Xarxa de Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, que ofereix assessorament, suport, impuls i promoció als nous emprenedors, a les empreses creades de menys de tres anys d’existència i als autònoms, al llarg de tot el procés de creació, creixement i èxit dels projectes.

Durant el primer semestre de l’any 2019 l’entitat ha atès a 113 emprenedors, informant-los i assessorant-los en tots els tràmits necessaris per crear una empresa, per fer el pla d’empresa i escollir la forma jurídica més adient en cada cas, així com els passos a seguir per constituir-la. També, ajudant-los en la recerca de fonts de finançament, ajuts i subvencions, i donant-los suport pel que fa a l’establiment d’aliances amb altres empreses, o qualsevol servei necessari per posar en marxa el projecte.

Gairebé 50 d’aquests emprenedors han participat a les 7 accions formatives que s’han realitzat durant el primer semestre de l’any. Aquestes accions s’han realitzat en format de taller, adreçades a facilitar de forma pràctica les competències relacionades amb la posada en marxa d’una idea empresarial o de negoci: aspectes legals i formes jurídiques, com elaborar un pla d’empresa, un pla de màrqueting, gestió financera, comunicació, vendes, etc. Totes les accions formatives, han permès dotar de coneixements bàsics i essencials als emprenedors per portar a terme d’una forma eficaç i amb èxit l’inici del negoci.

Per aquest últim període de l’any, l’entitat té previst realitzar 8 tallers més durant el segon semestre del 2018, per atendre la demanda existent (veure pròxims tallers), i així, en total, s’impartiran 15 accions formatives, més que l’any passat.

A més, s’han creat empreses noves de la mà d’AEBALL i a través del seu Punt PAE, facilitant els tràmits de constitució d’una empresa. S’han assessorat empreses de recent creació que han rebut assessorament per poder consolidar el seu negoci, principalment estratègic.

Al llarg d’aquest semestre l’entitat també ha realitzat diverses accions de sensibilització per fomentar l’esperit emprenedor al territori. Concretament, ha dut a terme 25 accions, des de notes de premsa, jornades informatives i la realització de materials, fulletons i cartells per posar en valor l’emprenedoria entre la població en general.

AEBALL dóna el servei als projectes des de la proximitat i el coneixement dels sectors i el món empresarial, aportant la seva experiència i prestigi. D’aquesta manera, l’entitat compleix amb la seva vocació i compromís de servei al teixit empresarial de L’Hospitalet i Baix Llobregat. Alhora, AEBALL complementa aquesta participació amb la seva condició de PAE (Punt d’Atenció a l’Emprenedor) integrat a la xarxa CIRCE del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Aquestes accions s’emmarquen dins del Programa Integral de Foment de l’Emprenedoria de Catalunya Emprèn i estan cofinançades pel Fons Social Europeu i pel Departament d’Empresa i Coneixement.

Més informació sobre els serveis que s’ofereixen des d’AEBALL a noves empreses i emprenedors al següent enllaç

Leave a Reply

*