AEBALL i UPMBALL reforcen la competitivitat del sector metall impulsant la indústria 4.0

Formació tècnica, intel·ligència artificial, Smart Factories, IoT i eficiència enérgetica entre les matèries que s’impartiran en 2020.

AEBALL, l’Associació Empresarial de L’Hospitalet i el Baix Llobregat i la patronal metal·lúrgica de L’Hospitalet i el Baix Llobregat, UPMBALL, encaren el 2020 apostant amb força per la formació subvencionada i de qualitat.

La formació es composarà de cursos subvencionats a través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i cursos que són objecte de finançament a través dels fons de què disposen les empreses i per als que AEBALL i UPMBALL realitzen la tramitació dels ajuts.

Dins el nou pla formatiu que la patronal està dissenyant per al 2020 hi ha una forta voluntat de reforçar la formació en el sector del metall, ja que l’entitat representa més de 2.000 empreses de el sector, que té un gran pes a L’Hospitalet i al Baix Llobregat, i s’enfronta a importants canvis durant els propers anys.

Així, s’oferirà formació sectorial amb especial dedicació als cursos per a treballadors del sector metal·lúrgic. Per als treballadors de l’àrea de producció està previst realitzar accions formatives de soldadura, domòtica, autòmats programables, control numèric, manteniment, etc., adaptades a les últimes tecnologies. Per a l’àrea logística en la indústria s’impartiran cursos d’organització del magatzem, funció logística i optimització de costos i, com a novetat per al 2020, el curs de transformació logística en un entorn d’indústria 4.0.

Per a 2020 està previst també impartir el programa de formació transversal, dirigit a treballadors d’empreses de qualsevol sector d’activitat i que es compon de cursos d’idiomes (principalment anglès), cursos per a desenvolupar o millorar les habilitats interpersonals i directives, formació per adquirir o reforçar els coneixements de gestió comptable, econòmica financera i de RRHH i els coneixements d’aplicacions informàtiques i de l’àrea tecnològica.

Amb aquesta programació de formació subvencionada de més de 5.000 hores, la patronal preveu formar més de 2.000 persones amb l’objectiu principal de dotar les empreses, professionals i emprenedors de coneixements, habilitats i pràctiques d’èxit que puguin aplicar en els seus respectius llocs de treball i negocis per ser més competitius i estar a el dia de les necessitats i noves tendències.

D’altra banda, durant 2020, UPMBALL posarà en marxa dos processos d’acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral per a treballadors del sector metal·lúrgic, concretament en les especialitats de mecanitzat per arrencada de ferritja i muntatge i posada en marxa de béns d’equip i maquinària industrial.

Aquests processos van dirigits a professionals de sector que, sense tenir formació reglada, vulguin accedir a un reconeixement oficial de les seves competències adquirides durant els anys d’experiència laboral.

Amb aquest el pla de treball, AEBALL i UPMBALL buscaran millorar la qualificació i ocupabilitat dels treballadors de el sector i, per tant, impulsar la competitivitat de les empreses del territori.

Leave a Reply

*