Innowwide dona suport a pimes innovadores que vulguin obrir mercat fora d’Europa

INNOWWIDE és una iniciativa pilot, finançada pel programa Horizon 2020, que compta amb un pressupost de 7,2M d’euros que es destinaran a remunerar uns 120 estudis de viabilitat.

Pretén posar les pimes europees innovadores al capdavant dels mercats internacionals finançant Projectes d’Avaluació de Viabilitat (VAPs) en cooperació amb les parts interessades locals de tot el món, creant les condicions per augmentar l’adopció de solucions innovadores europees en mercats fora d’Europa.

El desenvolupament d’una nova combinació de producte-mercat amb un soci internacional estratègic fora de la UE o els seus països associats pot resultar molt difícil per a les pimes en termes de riscos tecnològics i financers i barreres al mercat. Abans de començar, és imprescindible avaluar primer la viabilitat tècnica, així com una comprensió profunda dels aspectes financers, legals, de mercat i culturals als mercats objectiu exteriors.

Els Projectes d’Avaluació de Viabilitat (VAP) són un conjunt complet, equilibrat i coherent d’avaluacions tècniques, de mercat, legals i socioeconòmiques preliminars destinades a validar la viabilitat de solucions empresarials internacionals i innovadores al llarg de les cadenes de valor globals emergents.

INNOWWIDE llança la segona convocatòria de propostes centrada en donar suport a les pimes i a les empreses innovadores europees en els mercats dels països en desenvolupament, les grans economies emergents (Brasil, Rússia, la Índia, la Xina, Mèxic, etc.) i els països desenvolupats.

Els Projectes d’Avaluació de Viabilitat (VAP) tenen una durada màxima de 6 mesos. El tipus de suport financer INNOWWIDE es fixa en el 70% dels costos elegibles amb una subvenció fixa de 60.000 € per cada projecte d’avaluació.

Són elegibles:

  • Les pimes innovadores amb ànim de lucre, que inclouen empreses joves i empreses emergents, de qualsevol sector que busquin competir i iniciar negocis en mercats nous i emergents arreu del món.
  • Han d’estar establertes a un estat membre de la UE o a un país associat Horizon 2020.
  • El projecte ha de tenir un soci d’un país objecte VAP.

Pressupost: 4,2M € | Data límit: 31/03/2020

Per a més informació us podeu dirigir a:

  • Fons europeus a Catalunya. Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (Generalitat de Catalunya).
  • Innowide. Aplicar per a la segona convocatòria.

Leave a Reply

*