COELL i el Col·legi d’Economistes de Catalunya estrenyen llaços de col·laboració

Signatura de conveni entre ambdues entitats pel qual es proposen realitzar i promoure activitats conjuntes.

La Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) i el Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) es comprometen a col·laborar conjuntament en la realització d’activitats comunes.

Per aquest motiu, el president del COELL Josep M. Gardeñes i el president de la seu de Lleida del Col·legi d’Economistes de Catalunya Josep M. Riu han signat un conveni pel qual ambdues entitats difondran i promouran entre els seus membres les diferents accions que puguin ser d’interèsper al col·lectiu al qual representen.

En aquest sentit, caldestacar que entre els objectius del Col·legi d’Economistes de Catalunya estroba l’organització d’activitats i serveis comuns de caràcter professional, tècnic i cultural així com la col·laboració amb d’altres entitats i corporacions.

COELL, per la seva banda, en tant que patronal de referència de les Terres de Lleida, té per objectiu la defensa dels interessos del col·lectiu empresarial, la promoció i l’impuls de la competitivitat dels negocis i empreses.

Leave a Reply

*