Per una fiscalitat de progrés, campanya de Foment contra l’increment d’impostos

Fepime Catalunya se suma a la campanya ‘Per una fiscalitat de progrés’ de Foment del Treball Nacional. 

L’increment de la taxa turística, l’alça del 25% de l’impost per les begudes amb sucre, la creixent fiscalitat dels vehicles, la pujada de l’IRPF i l’impost de successions entre pares i fills, són, entre d’altres, els exemples que destaca Foment del Treball a la campanya que comença avui per denunciar la nova fiscalitat que entrarà en vigor a partir de la tramitació de la llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020, coneguda com a la llei d’acompanyament del Projecte de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Amb el lema “Per una fiscalitat de progrés”, Foment promou a través de les xarxes socials i mitjans digitals la seva protesta i a la vegada avança 12 propostes per una fiscalitat a favor del creixement econòmic i la igualtat d’oportunitats.

Les 12 propostes per una fiscalitat de progres són les següents:

 1. Supressió de l’Impost de Patrimoni.
 2. Estimular el consum, rebaixant l’IRPF.
 3. Estimular l’ocupació amb la reducció de les cotitzacions socials.
 4. No més impostos nous a Catalunya. La Generalitat és l’administració autonòmica amb més tributs, 18 en total.
 5. Que pagui tothom. Pla estratègic per aturar el frau fiscal.
 6. Estalvi per a la pensió. Recuperació dels incentius a l’estalvi a llarg termini, especialment als majors de 52 anys i persones discapacitades.
 7. Fiscalitat familiar justa. Reduir el tipus de l’Impost sobre Successions i Donacions.
 8. Afavorir el finançament de les empreses. Canviar l’impost de societat (25%), establint un tipus més reduït (15%) per a les pimes i per als beneficis no distribuïts, eliminant el pagament mínim i mantenint la deducció del 100% per doble imposició.
 9. Habitatge més barat. Reduir l’ITP i AJD, a més de la imposició per Documents Notarials, obsoleta en un sistema fiscal modern.
 10. Atreure talent. Ampliar a 10 anys el termini per al tractament de no residents i atreure talent fora.
 11. IVA solidari. Baixar el tipus d’IVA reduït i superreduït de les activitats bàsiques.
 12. No a la despoblació. Implantar un règim fiscal econòmic com a zones especials en els territorismenys poblats

El manifest que publica la web de Foment afirma que “Catalunya ha incrementat un 17% el seu PIB en el període 2014-2018, gràcies al caràcter emprenedor d’empresaris i ciutadans, que van apostar per la internacionalització i la innovació per afrontar la intensa crisi econòmica. Però la recaptació fiscal, en el mateix període de temps, ha crescut un 48%, molt per sobre del creixement econòmic.

En un context d’insuficient finançament autonòmic, la Generalitat de Catalunya ha pujat els impostos i ha creat nous tributs inexistents en altres economies de similar dimensió. La recaptació de l’impost de patrimoni ha crescut un 21%, la de successions un 41% i la de transmissions patrimonials (ITP) o actes jurídics documentats fins a un 63%. En definitiva, la fiscalitat dels catalans es quasi un 20% superior a la de la resta de ciutadans d’Espanya”.

L’alta pressió fiscal projecta una imatge de Catalunya dissuasiva per a la inversió i la retenció de talent. Davant d’aquesta situació, la proposta de pressupostos de la Generalitat lluny de proposar un gir, promou una fiscalitat que castiga a empreses i ciutadans.

L’increment de l’IRPF, el manteniment a l’alça dels impostos de Patrimoni, Successions i Actes Jurídics Documentats són un clar exemple de que la via triada perjudica a Catalunya davant economies d’un pes similar.

Foment del Treball vol obrir un debat amb tots els agents socials i econòmics del país per treballar a favor d’una política fiscal de progrés. Ho fem amb 12 propostes pel creixement i la igualtat. Per una #FISCALITATDEPROGRÉS.

Leave a Reply

*