FEPIME valora positivament el Pla de Xoc Econòmic que ha posat en marxa el Govern pel COVID-19

Fepime considera que les mesures adoptades són positives tot i que, en funció de l’evolució de la crisi, entén que caldrà prendre’n de noves més endavant.

Des de FEPIME Catalunya valorem positivament les mesures de tipus laboral, finançament, etc. anunciades pel President del Govern a fi i efecte de fer front a la crisi del coronavirus.

Creiem que aquestes mesures són positives i ajuden a les empreses i als treballadors. Tanmateix entenem que en funció de l’evolució de la crisi caldrà prendre noves mesures més endavant.

Des de de FEPIME estem donant suport a les nostre organitzacions i estem constant l’alt nivell de responsabilitat, professionalitat i compromís que estan tenint tots els petits empresaris i autònoms amb una actitud que mereix el reconeixement del conjunt de la societat.

A continuació trobareu el Reial Decret aprovat pel Consell de Ministres:

REAL DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19

Leave a Reply

*