Un 62% de les pimes i professionals autònoms del Berguedà considera que el seu negoci anirà pitjor després de la crisi

L’ACEB segueix amb la línia d’analitzar l’estat de les empreses, per tal de conèixer la seva situació en aquests moments de canvi constant per la COVID-19.

Amb la represa de l’activitat empresarial i industrial dins l’estat d’alarma i la pandèmia de la COVID-19, les empreses i persones treballadores del Berguedà estan vivint una situació complicada i sense precedents.

Des de l’Associació comarcal d’empresaris del Berguedà (ACEB) som conscients dels grans esforços que estan fent les empreses de la comarca per poder complir amb tota la seguretat necessària i intentar desenvolupar l’activitat amb la màxima normalitat tot i les limitacions i dificultats actuals.

Per tal de detectar i poder copsar i quantificar quina és la situació i les necessitats de les empreses, des de l’entitat hem realitzat una enquesta en línia i via telefònica entre les empreses de la comarca sobre la base d’un qüestionari comú per conèixer la situació actual de les empreses de la comarca i tenir més arguments per demanar i fer pressió als governs, català i central, amb mesures i respostes per les empreses i els treballadors del nostre territori.

L’enquesta s’ha realitzat entre el 29 d’abril i el 5 de maig i ha recollit un total de 130 respostes, que permeten una segmentació sectorial per empreses. De les respostes obtingudes, un 2% són d’empreses agrícoles, un 16% de construcció, un 23% industrials i un 59% del sector serveis.

De l’enquesta es desprèn que un 20% de les empreses i autònoms del Berguedà estan tancades perquè s’han vist obligades a abaixar la persiana pel Reial Decret Llei. Un 42% estan parcialment actives i un 38% estan totalment actives.

En relació a l’activitat, un 76% de les pimes i autònoms del Berguedà està patint una davallada en la seva activitat derivada de l’epidèmia del COVID-19. D’aquestes, un 40% ha vist disminuïda la seva activitat fins a un 50%, un 31% l’ha disminuït fins a un 80% i un 29% l’ha vist reduïda fins al 100%.
No obstant això, per a un 15% la COVID-19 no està tenint cap efecte en termes de reducció de vendes o d’activitat i es mantenen igual. D’altra banda, un 9% del total de les empreses ha vist augmentada la seva activitat entre un 5% i un 30%.

Les empreses segueixen reclamant necessitats en EPIS i elements de protecció

En relació als aspectes que estan afectant l’activitat de l’empresa, un 54% expressa que els seus clients han cessat temporalment la seva activitat, un 11% manifesta patir manca d’EPIS, un 5% apunta experimentar falta de subministraments, un 1% pateix l’absència de personal per la malaltia del Covid-19, un 21% apunta tenir altres afectacions com restriccions de transport, limitacions en el teletreball o mesures de seguretat extremes que els dificulten treballar amb normalitat, i només un 8% no s’ha vist afectada.

Preguntades per les mesures aplicades per pal·liar les conseqüències de la crisi, un 39% de les empreses ha realitzat un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), un 19% ha implementat mesures de teletreball, un 6% s’ha acollit a les línies de finançament addicional extraordinàries impulsades per les administracions públiques, com les de l’ICO, un 5% ha acordat una bossa d’hores amb els treballadors, un altre 5% els hi ha modificat les vacances, un 7% ha reduït l’horari laboral i un 9% ha optat per altres opcions. Entre aquestes altres mesures s’inclouen no realitzar atenció al públic, prescindir del treballadors d’empreses de treball temporal, sol·licitar ajuts del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, o implementar mesures de protecció pels treballadors.

En aquesta pregunta, les empreses han optat per fer combinacions de mesures entre les anteriors apuntades com sol·licitar un ERTO i reducció de l’horari laboral o sol·licitar un ERTO i fer teletreball o fer teletreball i acordar bossa d’hores o sol·licitar un ERTO i demanar un ICO… entre els més destacats.

Pel que fa a la valoració del negoci després de la tornada a la normalitat, la majoria dels enquestats, un 62%, considera que l’impacte es continuarà notant durant els pròxims mesos i que la situació del seu negoci serà pitjor després de la crisi. Estimen que les comandes es veuran reduïdes, ja que les empreses estan més endeutades i els clients no consumiran com abans. D’altra banda, un 36% es mostra optimista i creu que es mantindrà igual perquè considera que la recuperació del mercat serà ràpida. Només un 2% opina que estarà millor perquè la crisi de la COVID-19 els hi ha suposat una oportunitat.

Quant a les necessitats i peticions del teixit empresarial manifestades a curt termini per fer front a la situació econòmica, la majoria coincideixen en assegurar que notaran una manca de liquiditat, hauran de reestructurar la plantilla i potenciar el teletreball, reorientar les vendes i potenciar tant les xarxes socials com la venta en línia, aplicar mesures de seguretat i higiene, millorar l’exportació i demanar ajudes a les administracions davant la gran necessitat de facilitats econòmiques i administratives.

Leave a Reply

*