Gairebé el 80% de les empreses de transport discrecional en autobús no estan rebent reserves per aquest estiu

Segons dades de la FECAV, el principal problema per un 75% dels operadors és la falta de reserves.

Segons els resultats de la 2ª Enquesta als associats de FECAV sobre els efectes del COVID-19, que es va realitzar de manera telemàtica entre el 15 i el 22 de juny, gairebé un 80% de les empreses de transport discrecional en autobús no estan rebent reserves per aquest estiu, com serveis de transport per a casals o colònies, excursions de grups, transport turístic, entre altres.

A més, per un 75% dels operadors la falta de reserves és el principal problema que tenen actualment, doncs els obliga a mantenir la flota aturada i sense previsió a curt ni mig termini d’activitat.

Aquestes dades posen de manifest la complicada situació que viuen aquestes empreses des de fa mesos, amb una pèrdua total dels ingressos, mentre han de seguir atenent una sèrie de despeses fixes com ara part dels costos de personal, amortització dels vehicles o quotes de lísing, manteniment d’autobusos, assegurances, lloguer d’aparcament i instal·lacions, impostos, entre altres. La gran majoria d’aquestes empreses són pimes i negocis familiars que es dediquen exclusivament al transport discrecional.

Per aquest motiu FECAV reclama des d’abans de l’inici de la pandèmia a Catalunya, quan ja es veia l’evolució de països veïns, que s’impulsin mesures de suport al sector. A nivell nacional, s’han demanat ajuts a través de la Taula del Turisme per a la renovació de vehicles i per injectar liquiditat a les empreses.

FECAV també ha sol·licitat ajudes a l’Agència Catalana de Turisme, com a actor clau d’aquest sector, però setmanes després encara no n’ha obtingut cap resposta. Les ajudes d’aquesta entitat han arribat a altres empreses turístiques però no han tingut en compte el transport discrecional en autocar.

Així mateix, FECAV està a l’espera dels detalls de les Pla d’impuls del sector turístic del Govern espanyol, on l’executiu es comprometia a estudiar un mecanisme per aplicar una moratòria en les quotes de lísing dels autobusos de transport discrecional. Tanmateix, encara no s’ha concretat com es farà ni quan.

Mentrestant, les empreses del sector lluiten per sobreviure amb una clara necessitat d’ajudes directes al sector. Altres mesures proposades per FECAV són ajornar impostos i crèdits, així com allargar i flexibilitzar els ERTO.

La situació de moltes empreses, a més, es veu agreujada pels impagaments dels serveis ja efectuats. Un 44,4% dels operadors afirma que els clients de serveis discrecionals que no depenen de cap administració pública presenten endarreriments en els seus pagaments. En aquest sentit, un 41,7% veu com el principal problema la morositat dels clients, siguin públics o privats.

El president de FECAV, José María Chavarría, qui va agrair la participació de les empreses associades en l’enquesta, recorda que “el transport en autobús i autocar és un pilar bàsic en la lluita contra l’Emergència Climàtica declarada pel Parlament de Catalunya l’any passat”. Així mateix va afegir que “la transformació progressiva cap a una economia i mobilitat sostenible i respectuosa amb el medi ambient passa per un transport col·lectiu fort i amb els recursos necessaris per assumir inversions com la renovació de flotes i la digitalització. Per tot això, són necessàries les ajudes dirigides a preservar les empreses del sector.”

Leave a Reply

*