Cau un 9% el número d’empreses i un 2,8% la població ocupada a L’Hospitalet i el Baix Llobregat

Són dades que recull el nou Informe trimestral sobre Conjuntura Econòmica de L’Hospitalet i el Baix Llobregat que publica el Fòrum Empresarial del Llobregat d’AEBALL.

El Fòrum Empresarial del Llobregat acaba de publicar l’Informe sobre Conjuntura Econòmica de L’Hospitalet i el Baix Llobregat corresponent al Segon Trimestre del 2020.

Segons l’estudi, l’atur registrat a la demarcació ha augmentat un 29% en els últims sis mesos. Les persones en situació d’atur al nostre territori, a data de 30 de juny, eren 68.048. Això implica un augment respecte a la mateixa dada dels tres mesos anteriors, quan la xifra era de “només” 57.910 persones. O un augment de 15.210 persones respecte a finals de desembre passat.

Si veiem l’evolució d’aquesta dada en els últims mesos o anys, veiem que tenim un “atur estructural” d’unes 50.000 persones, que hem vist augmentar ràpidament. A aquestes dades caldrà afegir tots els llocs de treball que es perdran dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTOs), que no estan inclosos en les dades, però que una part ja veiem que no tornaran a la feina.

Augmenten mes a mes els contractes de treball

Els contractes de treball que es formalitzen a la demarcació augmenta mes a mes, des dels mínims d’abril (12.440 contractes formalitzats en aquest mes) fins els 19.778 contractes formalitzats en el decurs del mes de juny.

Com és de suposar aquest segon trimestre de l’any 2020 serà molt irregular en qüestió de dades macroeconòmiques. El primer trimestre es va vauere una caiguda del 14% respecte al quart trimestre de 2019 al passar de més de 100.000 contractes a només 86.103.

En aquest segon trimestre, amb la població en confinament gairebé tots els tres mesos, s’han formalitzat 45.268 contractes, la qual cosa implica una caiguda del 47’5% respecte el primer trimestre de l’any. Però com es remarcava al principi, el número de contractes pren embranzida i intenta remuntar les dolentes xifres per a apropar-nos a les xifres a l’entorn dels 30.000 contractes mensuals.

No només això, ja trobem una població que ha augmentat el número de contractes mensual a la xifra de desembre: Castelldefels ha fet 321 contractes més al juny que sis mesos abans. (1.173 al juny i 852 al desembre).

Poden consultar l’informe: ESTUDI INDICADORS SOCIO-ECONÒMICS DEL TERRITORI, 2N TRIMESTRE 2020

Leave a Reply

*