UPMBALL va impartir formació a més de 1.100 treballadors del sector metal·lúrgic al 2019

La Unió Patronal Metal·lúrgica de L’Hospitalet i el Baix Llobregat va celebrar el passat 29 de setembre la seva Assemblea General Anual, on es va aprovar els comptes de l’entitat corresponents a l’exercici de 2019, així com el pressupost per 2020.

L’Assemblea es va celebrar telemàticament degut a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Durant la sessió, es va aprovar també la Memòria d’activitats i serveis de l’exercici 2019 per promoure la cooperació empresarial, de la que destaquen, entre d’altres, els serveis de formació, borsa de treball, internacionalització, etc.

El passat 2019, l’entitat va oferir 5.779 hores de formació, organitzant 168 cursos en diferents àrees temàtiques a un total de 1114 alumnes, un 57% més que l’any 2018.

Referent a la formació en Prevenció de Riscos Laborals, específica per al sector del metall, s’ha ofert més de 550 hores de formació per a 218 alumnes. També s’han organitzat diferents jornades dirigides al sector, com el Workshop per al Dpt. de RRHH d’empreses del metall i la Jornada sobre Igualtat, celebrades a l’Hotel Porta Fira de L’Hospitalet.

La Borsa de Treball d’UPMBALL va assolir, un any més, noves xifres rècord: 12205 CVs i 251 ofertes gestionades durant 2019. A més, al darrer exercici la patronal va gestionar 51 contractacions subvencionades de diferents perfils professionals: mossos de magatzem, electricistes, personal administratiu i comercial, dins del Programa 30 PLUS, un programa d’ocupació subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, adreçat a persones majors de 30 anys.

UPMBALL facilita també la cooperació empresarial mitjançant eines com el servei d’ofertes i demandes industrials, les trobades de Networking, una base de dades de més de 12500 empreses del territori i un butlletí de notícies, El Noticiero Empresarial, que publica els èxits i novetats de les empreses associades. Durant el 2019, El Noticiero va publicar més de 600 iniciatives dels seus socis, al llarg dels 46 butlletins enviats, que van arribar a més de 8.500 destinataris del món econòmic i empresarial.

A més, l’entitat va portar a terme nous projectes per millorar la competitivitat de les empreses del territori i generar riquesa i benestar. Entre aquests projectes destaca el Cicle Estratègic Palau Macaya “Col·laboració PublicoPrivada en un entorn metropolità eficient i sostenible”, impulsat per Smart Space – projecte liderat per AEBALL/UPMBALL amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’IESE Business School i amb el suport de la Fundació “la Caixa”. El cicle consta de 3 Conferències i 2 Seminaris Estratègics que tenen com a objectiu reflexionar sobre les possibles solucions a dos reptes concrets vinculats al futur de les metròpolis com són la fórmula de governança i la millora de la mobilitat.

L’ACTUAL JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva d’UPMBALL té actualment la següent composició:

President: Sr. Santiago Ballesté Coflent – Steel Innovation S.L

Vicepresident 1er: Sr. Enrique Lastra Nacenta – Phira Componentes Automoción S.L.

Vicepresident 2n: Sr. Marc Grau- Mecalux, S.A.

Vicepresident 3a: Sra. M. Rosa Fiol Fernández – AEBALL/UPMBALL

Secretari/Tresorer: Sr. Ricard Hernando Velasco – Tecramcel, S.L.

Vocals:

Sr. Carles Guilera – Guilera S.A.

Sr. José Ventura – Industrias Usotor, S.A.

Sr. Vicente Iborra – Associació Professional d’Empresaris d’electricitat, Fontaneria, Gas, Climatització i Afins del Baix Llobregat (GREMIBAIX)

Sr. Francisco José Zapater – Metalúrgica Zaes, S.L.

Sra. Montserrat Clotet – Promax Electrónica, S.L.

Sr. Jordi Priu – Manufactura Moderna de Metales, S.A.

Sra. Patricia Suso – Tünkers Iberica, S.L

Leave a Reply

*