En compliment a l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), mitjançant aquest avís, Fepime informa a l’usuari (“Usuari”) de les dades personals que li sol·licita, amb la finalitat que els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a Fepime les dades personals (en endavant “dades personals”) que se les poden requerir o que es puguin obtenir dels usuaris amb ocasió de la sol·licitud d’inscripció o d’informació en el website explotat per Fepime allotjat a la URL www.fomentdelaproduccio.com o dels serveis que es puguin contractar a través d’esmentat portal.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament i incorporades als corresponents fitxers de Fepime i inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sent Fepime titular i responsable de dit fitxer (en endavant, el “fitxer”). Les dades facilitades poden ser utilitzades per poder informar dels nostres serveis, novetats i/o promocions. Amb aquest objecte,

L’usuari pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, per això haurà de dirigir-se a Fepime per correu ordinari a Via Laietana 32 2n pis, 08003 Barcelona o  per e-mail a fepime@fepime.cat.